Chính sách bảo mật


Quản lý thông tin cá nhân

Để giữ thông tin khách hàng chính xác và cập nhật liên tục, đồng thời ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, sai lệch, rò rỉ thông tin khách hàng, chúng tôi thực hiện các biện pháp cần thiết như kiểm tra, duy trì hệ thống bảo mật, phát triển cấu trúc quản lý và đào tạo nhân viên kỹ lưỡng, và tiến hành quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp phòng bị an toàn

Mục đích sử dụng thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân được khách hàng ủy thác được sử dụng để quản lý khách hàng, giao sản phẩm hoặc liên lạc giải đáp các vấn đề liên quan đến hỗ trợ sau khi sử dụng dịch vụ bằng cách gửi email hoặc hoặc bưu điện.

Nghiêm cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi có trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân được khách hàng ủy thác và không tiết lộ cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau.

  1. Trường hợp được sự đồng ý của khách hàng
  2. Trường hợp chúng tôi thuê nhà thầu ngoài để cung cấp dịch vụ mà khách hàng mong muốn.
  3. Trường hợp buộc phải cung cấp dựa theo quy định của pháp luật
Yêu cầu cá nhân

Trong trường hợp khách hàng muốn tìm hiểu, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của cá nhân trước khi xử lý.

Xem xét và tuân thủ các qui định của pháp luật

Ngoài việc tuân thủ luật pháp Nhật Bản và các quy định khác được áp dụng trong việc bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi luôn luôn kiểm tra, xem xét và nỗ lực cải thiện chính sách này một cách thích hợp.